AFTREEBEPLANNING

AFTREEBEPLANNING

VOOR-AFTREEBEPLANNING

Beplanning vir aftrede word dikwels te laat gelos: as ‘n mens jonk is lyk aftrede dikwels na iets wat eers vêr in die toekoms wink. Gevolglik word slegs ‘n paar mense genoegsaam voorberei wanneer die aftreedatum nader kom. Die doel van die voor-aftreebeplanning is om seker te maak dat u aftree-ouderdom bereik met genoegsame fondse om te sorg vir uself en u gesin wanneer u aftree. Die drie belangrikste vereistes vir ‘n effektiewe aftrede is: ‘n omvattende plan voor te berei, te begin wanneer u nog jonk is, en om maksimum gebruik te maak van belasting om te spaar en gereeld u plan te hersien.

NA-AFTREDE

Aftrede kan ‘n baie emosionele tyd in u lewe wees. Aanpassing by die omvattende veranderinge in die manier waarop u, u tyd spandeer asook angs oor u finansies kan baie slapelose nagte veroorsaak. Op daardie stadium is dit belangrik om die tyd te neem en die raad te kry oor hoe om die struktuur van u inkomste vorentoe te bepaal. Wanneer u aftree uit ‘n aftreefonds (pensioen-, voorsorg- of uittredingannuïteitsfonds) kan u kies om die verpligte gedeelte van u fondse in óf ‘n lewende annuïteit of lewende rente te belê.

Lewende rente bied u verskillende opsies om u inkomste te trek wat gewaarborg is vir die res van u lewe, terwyl ‘n lewende annuïteit u die geleentheid bied om betrokke te wees met u aftree-inkomste en bied buigsame maniere waarop u geld belê kan word.