AFTREEFONDSE

WERKNEMERSVOORDELE

Die strukturering van ‘n pakket wat aan die behoeftes en verwagtinge van u werknemers voldoen, maar nog steeds in u begroting pas kan ‘n moeilike taak wees! Daarom is dit belangrik om te werk met die regte mense om u te help om u werknemersvoordeleprogram te beplan, te implementeer en te bestuur.

PENSIOEN- EN VOORSORGFONDSE

U pensioen- en voorsorgfondse is kragtige instrumente wat grootliks u werknemers sal baat deur hulle te help om te spaar vir hul aftrede. Hierdie voordele sal ook help om personeel te werf en u personeel te behou. Indien korrek gestruktureer, kan hierdie fondse die persoonlike lewens van u personeel verbeter en van groot waarde wees vir u en u maatskappy.