BELEGGINGS

BELEGGINGSBEPLANNING (WELVAARTSKEPPING EN BESTUUR)

Beleggingsbeplanning is die proses van identifisering en implementering van toepaslike beleggingstrategieë en die skep van finansiële hulpbronne vir die bereiking van u finansiële doelwitte.

Beleggers wil minstens een, indien nie al die volgende doelwitte bereik:

• Welvaartskepping;

• Welwaartbeskerming;

• Inkomste generasie

Een stap na die bereiking van finansiële onafhanklikheid is om welvaart te vestig deur te belê in enkelbedrae of deur by te dra deur herhalende maandelikse bedrae (premies). Die sleutel tot finansiële gemoedsrus is die versigtige skepping en bestuur van u welwaart. U is nooit te jonk of te oud om hierdie proses te begin nie. Die voordele is veelvuldig.