BOEDELBEPLANNING

BOEDELBEPLANNING

Die doel van boedelbeplanning is om te verseker dat erfopvolging op so ‘n wyse plaasvind dat belasting en kostes verminder word en voldoende beskerming aan die geërfde bates en u begunstigdes gelewer word. Die doel van boedelbeplanning is dus om voorsiening te maak vir u behoeftes, terwyl u nog lewe, asook om voorsiening te maak vir die behoeftes van die mense wat u agterlaat.

Vir die evaluering van u boedelplan het u nodig om die volgende te oorweeg:

·    Is daar genoeg likiditeit in u boedel?

·    Is dit moontlik om die koste, wat verband hou met u boedel, soos boedelbelasting, die eksekuteur se fooie, kapitaalwinsbelasting, ens. te verminder?

·    Is daar genoeg buigsaamheid in u plan om te verseker dat moontlike veranderende omstandighede in die toekoms, nie ‘n negatiewe invloed op u
     beplanning of u begunstigdes sal uitoefen nie?

TESTAMENT

‘n Testament is ‘n geskrewe dokument waarin u bepaal hoe u, u bates na u dood wil verdeel. Die testament is die belangrikste instrument, tydens die boedelbeplanning, om te verseker dat, die persone wat moet baat by u dood, inderdaad die persone sal wees wat voordeel trek. Dit is ook daar om voorsiening te maak vir die beskerming van u bates en u begunstigdes.

‘n Geldige, opgedatteerde testament, wat opgetrek word as deel van u boedelbeplanning bied u die geleentheid om voordeel te trek uit boedelbelasting en ander toegewings. U kan ook u eksekuteur en enige trustees verkies, indien u dink dis nodig.

TRUST

‘n Trust word gebruik om genot te skei van eienaarskap en gee u die geleentheid om seker te maak dat u begunstigdes versorg word.

Mense maak dikwels gebruik van ‘n trust in ‘n testament, dié trusts word slegs geskep op die dood van ‘n individu en testamentêre trusts of Trust Mortis Causa genoem. Hierdie trusts is daar om u minderjarige afhanklikes te beskerm en om te verseker dat die kapitaal of bates net eiendom van die minderjarige begunstigde word op ‘n vooraf-gedefinieerde ouderdom. Trusts wat geskep word tydens u leeftyd, word ook Inter Vivos Trusts genoem. Hierdie tipe trusts word soms gebruik vir boedelbevriesings doeleindes.