FINANSIËLE BEPLANNING

LEWENSDEKKING

Wanneer u, u persoonlike finansiële-plan evalueer, is een van die belangrikste oorwegings die mate waarin jy voldoende voorsiening gemaak het om te verseker dat u afhanklikes finansieel versorg is, indien u sou afsterf.

Indien daar nie behoorlike beplanning gedoen is nie, kan u afhanklikes in die posisie wees waar hulle meer as net die inkomste wat u na die huishoudelike begroting gebring het, kan verloor. Lewensdekking wat in lyn met u boedelbeplanning is, sal verseker dat u boedel solvent is en dat u oor genoeg likiditeit beskik. Dit kan ook verseker dat u afhanklikes nie nodig sal hê om hulle lewenswyse aan te pas as gevolg van u afsterwe nie.

INKOMSTE VOORTSETTING

Wanneer mense gevra word wat hul mees waardevolle bate is, sal die meeste mense die fout maak om te dink dat dit hul huis, motor of selfs hul seiljag is. Maar vir elke enkele persoon behoort die antwoord, hulle vermoë om ‘n inkomste te verdien te wees. Indien u die vermoë verloor om ‘n inkomste te genereer, sal al die huise in die wêreld niks beteken, indien u dit nie kan bekostig om dit te hou nie!

Inkomste beskerming bestaan hoofsaaklik uit twee produkte, kapitaalbeskerming en inkomste beskerming. Wanneer ‘n gebeurtenis plaasvind wat u ongeskik laat, is veranderinge aan u omgewing dikwels nodig om voorsiening te maak vir u nuwe behoeftes. Dit kan veranderinge aan u motor of ‘n huis of selfs die aanskaffing van eksterne prosteses en toestelle vereis wat u nou dalk sal mag benodig. ‘n Kapitaalongeskiktheidpolis sal u dek in hierdie tipe gebeurlikhede.

‘n Inkomste-beskermingspolis betaal nie ‘n kapitaalvoordeel uit nie, maar sal ‘n gedeelte van u inkomste vervang vir ‘n bepaalde tydperk. Dit is dikwels moontlik om hierdie twee verskillende polisse te  kombineer vir maksimum beskerming.

KRITIEKE-SIEKTEDEKKING

‘n Kritieke siekte of ernstige besering kan u kwesbaar laat en die pad na herstel is dikwels lank, hard en duur. Hierdie tipe dekking is spesifiek ontwerp om die lewe makliker te maak wanneer u dit die nodigste het. In die meeste gevalle is hierdie tipe polis ‘n enkelbedrag wat uitbetaal indien u gediagnoseer word met ‘n ernsige siekte soos kanker, hartaanval of beroerte. Hierdie voordeel verskaf dikwels die verskil tussen hoop en wanhoop aan die pasiënt en sy/haar familie.