GROEP RISIKODEKKING

GROEP RISIKO

Addisioneel tot pensioen- en voorsorgfondse kan werkgewers ook risikovoordele vir hulle werknemers aanbied, soos Groeplewensdekking, Ongeskiktheidsdekking en Begrafnisdekking. In sommige gevalle sal hierdie beleid werknemers met dekking, wat hulle nie in aanmerking voor sou kom as individue, voorsien. Omdat Groep Risikodekkeing Beleid hoofsaaklik die werkgewer, en nie die individu onderskryf, is die premies ook gemiddeld meer bekostigbaar.