SAKEVERSEKERING

SAKEVERSEKERING

Sakeversekering spreek die probleme aan wat kan ontstaan in die geval van nie net die dood of ongeskiktheid van ‘n persoon nie, maar ook van die aftrede van ‘n vennoot, ‘n direkteur of ‘n belangrike persoon in ‘n maatskappy, ‘n beslote korporasie, vennootskap of selfs ‘n eenmansaak.

Sake-eienaars is dikwels so betrokke in die dag-tot-dag bestuur van hul ondernemings dat hulle dikwels die rede waarom hulle die besigheid geskep het verloor – om ‘n volhoubare inkomste vir hulle, hul belanghebbendes en hul gesinne te skep. Sakeversekering vorm ‘n belangrike deel van enige opvolgplan.

KOOP EN VERKOOP-OOREENKOMSTE

In die geval van die  dood of die ongeskiktheid van ‘n aandeelhouer of lid van ‘n besigheid wat aandele gehou het, moet dit verkoop word of oorgedra word aan hulle begunstigdes (byvoorbeeld: sy/haar familie), wat dikwels nie deel wil vorm van die besigheid nie. ‘n Koop en verkoop-ooreenkoms bied aan ander vennote die geleentheid om hierdie aandele te koop. Een van die maniere waarop hierdie ooreenkoms befonds kan word, is deur middel van versekeringspolisse op die lewens van die aandeelhouers.

SLEUTELPERSOONVERSEKERING

Byna alle maatskappye het een of verskeie belangrike personeel wat die sukses van die besigheid beduiend beïnvloed. Dit kan wees as gevolg van hul spesiale vaardighede, kennis, ervaring, kundigheid of selfs hul netwerk. Duidelik kan die dood of ongeskiktheid van so ‘n belangrike persoon rampspoedig wees, wat kan lei tot ernstige finansiële verlies vir die besigheid, ‘n impak kan hê op produktiwiteit, en in uiterste gevalle, besigheid laat toemaak. Die vervanging van ‘n sleutelpersoon is ‘n duur en tydrowende saak.